Secure Insite helpt uw organisatie het niveau van informatieveiligheid structureel en aantoonbaar te verbeteren

Om richting en invulling te geven moet u eerst weten waar u staat. Van hieruit kunt u stapsgewijs groeien naar het gewenste niveau van informatieveiligheid.

Secure Insite:
in 4 stappen naar informatieveiligheid

Secure Insite verbindt de menselijke, organisatorische en technische kant van informatiebeveiliging

Mens

Bevorder het bewustzijn van informatieveiligheid bij uw medewerkers want het gedrag van medewerkers is bepalend. Met Secure Insite worden al uw medewerkers betrokken. Want uw meest kostbare bezit is ook de zwakste schakel.

Organisatie

Verkrijg inzicht in de organisatie van informatieveiligheid. Hoe heeft u dit ingericht en kloppen de procedures? Beleid en procedures werken alleen als deze passen bij de organisatie en worden nageleefd. De ISO 27001 en NEN 7510 zijn als best practice standaarden in SecureInsite opgenomen.

Techniek

De techniek is vaak een complex en weinig transparant gebied waar mensen binnen uw organisatie soms grote vraagtekens bij hebben. Technische maatregelen voor informatieveiligheid is een vakgebied voor specialisten. Hoe heeft u dat geregeld en hoe is dit geborgd binnen uw organisatie?

klein_organisatie_wit

ISO 27001 doe je precies zo, dat is de norm

Een norm wil niet zeggen dat iedereen dat dan ook normaal vindt. Met andere woorden het borgen van deze norm in ons dagelijks doen en laten is een stuk lastiger. Toch worden deze eisen gesteld en kun je daar als organisatie niet om heen. Met Secure Insite kunt u eenvoudig toetsen hoe de organisatie ervoor staat. Snel, overzichtelijk en direct toepasbaar.

 

Secure Insite is hét hulpmiddel om de gesteld kaders en richtlijnen te onderhouden. Hierdoor verlopen audits soepeler en sneller

Met inzicht in de zwakke plekken kunt u effectief verbeteren

U kunt zich niet permitteren om de kop in het zand te steken als het gaat om informatieveiligheid. Het is belangrijk om de zwakke plekken te vinden. Secure Insite geeft inzicht en maakt het mogelijk om gericht bij te sturen.

“In één overzicht helder waar het goed gaat en waar het beter moet”

Secure Insite biedt handige en overzichtelijke dashboards. U ziet direct hoe de organisatie
scoort ten opzichte van de door u vastgestelde normen.

Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie NEN 7510 denkt en doet?

De NEN 7510 norm is cruciaal in de zorg sector als het gaat over informatieveiligheid. Deze norm is met name bedoeld om de privacy van mensen te beschermen. Voor een zorgorganisatie is dit een belangrijk vraagstuk. Hoe zorg ik er voor dat mijn medewerkers en zorgprofessionals volgens deze norm handelen en werken. Een norm stellen is één ding. Een norm naleven is een stuk lastiger. Secure Insite is voor u het instrument om de naleving van deze norm beter te borgen in uw organisatie.

Beleid uitstippelen met Secure Insite

Met Secure Insite bepaalt u op afdelingsniveau waar wat te doen

Iedere organisatie is uniek. Zelfs binnen een organisatie kunnen afdelingen verschillen. Elke afdeling heeft dan ook vaak specifieke behoeften op het gebied van kennis en ervaring als het gaat om informatieveiligheid.

Secure Insite verschaft u inzicht op afdelingsniveau en stelt u in staat om afdelingen van elkaar te laten leren.

Met de juiste informatie beschikt u over een krachtig managementinstrument

Als verantwoordelijke voor informatieveiligheid wilt u graag weten op welke koers je ligt en wat je er aan moet gaan doen om de koers te verleggen naar het niveau wat je wenst. Met Secure Insite heb je als eindverantwoordelijke een krachtige tool in handen om door middel van actuele informatie op het juiste moment te kunnen (bij)sturen.

Over Secure Insite

Informatiebeveiliging is geen verantwoordelijkheid van de IT-afdeling alleen. Naast technologie draait informatiebeveiliging ook om beleid en organisatorische procedures. Deze elementen staan niet los van elkaar en vaak zijn er veel afdelingen in een organisatie bij betrokken. Communicatie en samenwerking tussen de verantwoordelijke medewerkers is daarom essentieel.

 

Informatiebeveiliging is een proces,
geen eenmalige activiteit

Het begint met het vastleggen van het beleid en de maatregelen en het inrichten en onderhouden van onderliggende processen. Secure Insite geeft een beeld van de volwassenheid van het beleid en de getroffen beveiligingsmaatregelen in een organisatie. Het is een hulpmiddel om de status en naleving van richtlijnen, baselines en normkaders zoals de ISO 27002, ICT-beveiligingsassessments voor DigiD en BIG te onderhouden. Per maatregelen kan het vereiste en/of gewenst volwassenheidsniveau met toelichting worden aangegeven. Het ondersteunende bewijs (documenten of verwijzingen naar bijvoorbeeld het intranet) kan eenvoudig worden toegevoegd. Ook kunnen onderwerpen of zelf maatregelen aan verantwoordelijken worden toegewezen. De resultaten rapporteert Secure Insite in een radardiagram waarbij afwijkingen in de tijd overzichtelijk zijn weergegeven. Ook vergelijkingen (benchmark) met andere organisaties is hierdoor mogelijk.

 

De voordelen

  • Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk: in een opslag inzicht in de status van informatiebeveiliging
  • Ondersteund PDCA-cyclus: signalering en rapportage
  • Beveiligde SaaS-oplossing: geen installatie of beheer, direct aan de slag
 

Meer weten over Secure Insite

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.